วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

แบบทดสอบเสริมประสบการณ์

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบเบญจมราชานุสรณ์
1. พลังงานสิ้นเปลืองคือข้อใด
น้ำมัน
แสงแดด
น้ำ
ลม

2. พลังงานทดแทนคือใด
เบนซิน
ถ่านหิน
น้ำมัน
ชีวมวล

3. ข้อใดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน
พัดลม
ตู้เย็น
หม้อหุงข้าว
ทีวี

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น